Spaarverzekering

De beleggingsverzekering en de spaarverzekering zijn twee vormen van levensverzekeringen die uitkeren bij leven van de verzekerde.

  • Beleggingsverzekering:
    Bij een beleggingsverzekering wordt er met de ingelegde premies door de verzekeraar belegd in beleggingsfondsen. De verzekeringnemer bepaald hierin zelf in welke beleggingsfondsen wordt belegd; het rendement van de beleggingen hangt namelijk samen met de risico’s. Hoe lager het risico van de beleggingen, hoe lager de mogelijke rendementen en omgekeerd. Bij beleggingsfondsen met lage risico’s bieden verzekeraars vaak een zogenaamd “garantierendement” waarmee hun klanten zeker zijn van een minimaal rendement.
  • Spaarverzekering:
    Spaarverzekeringen lijken, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, op spaargeld. De verzekeraar vergoed namelijk een rente over de betaalde premies. De hoogte van de rente staat vast gedurende de gehele looptijd van de verzekering.

NB: Bij het vaststellen van de premie voor een spaarverzekering zal de verzekeraar een schatting maken van:

  1. de interest (rente) die de verzekeraar over de ingelegde premie kan krijgen
  2. sterfte / lang leven:hoeveel premie zal er betaald worden tegenover het bedrag dat de verzekeraar uiteindelijk dient uit te keren
  3. hoogte van de kosten die de verzekeraar zal hebben

Wanneer de schatting van de verzekeraar afwijkt van het uiteindelijke kosten/baten plaatje en er daardoor sprake is van winst voor de verzekeraar, dan deelt de verzekerde mee in deze winst.