Premievrijstelling

Wanneer men een levensverzekering heeft waarbij de premie periodiek wordt betaald, kan men daarbij een extra verzekering afsluiten waarmee men recht krijgt op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

De verzekeraar neemt dan in geval van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde, de volledige premiebetaling over. Op deze wijze hoeft de verzekeringnemer gedurende de periode arbeidsongeschiktheid geen premie af te dragen terwijl de levensverzekering toch doorloopt.