Lijfrenteverzekeringen

Het kenmerk van een (lijf)renteverzekering is dat de uitkering, in tegenstelling tot andere verzekeringsvormen, niet in één keer maar in termijnen plaatsvindt. Uiteraard zijn er ook binnen de verschillende renteverzekeringen uiteenlopende opties mogelijk, waarvan de meest voorkomende:

  • Erfrenteverzekering:
    In tegenstelling tot andere vormen van lijfrenteverzekeringen, verzekert een erfrenteverzekering de periodieke uitkering aan de begunstigde ná het overlijden van de verzekerde. Een erfrenteverzekering afsluiten is dus van toepassing als financiële zekerheid voor nabestaanden.
  • Uitgestelde lijfrenteverzekering:
    De periodieke uitkering van het verzekerde vermogen aan de begunstigde vindt plaats vanaf de vooraf overeengekomen datum, uiterlijk tot het moment van overlijden van de verzekerde.
  • Direct ingaande lijfrenteverzekering:
    De koopsompolis (het verschuldigde totaalbedrag aan premie) wordt door de verzekeringnemer in één keer voldaan aan de verzekeraar. De periodieke uitkering aan de begunstigde gaat vervolgens direct in. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken loopt de periodieke uitkering tot het einde van een vooraf bepaalde termijn, of tot het moment van overlijden van de verzekerde.