Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag in zijn geheel eenmalig op een vooraf vastgestelde einddatum wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Hierbij is het overlijden of het in leven zijn van de verzekerde, voor dan wel na deze einddatum, bepalend voor de daadwerkelijke uitkering.

Kapitaalverzekering bij leven

Bij een kapitaalverzekering bij leven vindt uitkering aan de begunstigde plaats als de verzekerde op de expiratiedatum nog in leven is. Bij overlijden voor de einddatum vindt in deze vorm dus geen uitkering plaats en komen de tot dan toe betaalde premies voor de verzekerde te vervallen. Om te voorkomen dat men de betaalde premies kwijt is bij eerder overlijden kan men een aparte verzekering afsluiten. Met een dergelijke extra verzekering is restitutie van 90% of 100% van de reeds betaalde premie mogelijk, of indien gewenst een uitkering van 110% ten opzichte van wat men tot dan toe aan de verzekeraar heeft betaald.

Overlijdensrisicoverzekering / Kapitaalverzekering bij overlijden

Over het algemeen spreekt men van een overlijdensrisicoverzekering in het geval van een zogenaamde kapitaalverzekering bij overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering biedt drie opties:

  • Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering: Het verzekerde bedrag wordt aan de begunstigde uitgekeerd wanneer de verzekerde voor de overeengekomen datum overlijdt.
  • Levenslange overlijdensrisicoverzekering: Het verzekerde bedrag wordt bij overlijden van de verzekerde altijd uitgekeerd, ongeacht het moment van overlijden. NB: Onder levenslange overlijdensrisicoverzekeringen vallen onder meer de uitvaartverzekeringen en de successieverzekeringen.
    1. Uitvaartverzekering: Bij het overlijden van de verzekerde zijn de kosten van de uitvaart gedenkt door de verzekeraar.
    2. Successieverzekering: Bij het overlijden van de verzekerde zijn de kosten van de erfbelasting (het voormalige successierecht) die de nabestaanden over het nalatenschap moeten betalen, gedekt door de verzekeraar.
  • Risicokapitaalverzekering (op vaste termijn): Bij deze verzekeringsvorm vindt uitkering aan de begunstigde pas plaats op een vooraf overeengekomen datum, in het geval de verzekerde vóór deze datum overlijdt. NB: tussen het overlijden van de verzekerde en het moment van uitkering door de verzekeraar hoeft er geen premie meer afgedragen te worden.

Gemengde verzekering / Kapitaalverzekering bij leven en bij overlijden: Gemengde verzekeringen voorzien in uitkeringen op een overeengekomen datum bij leven van de verzekerde, maar ook bij het eventuele overlijden van de verzekerde voor deze datum.