VGA

VGA is een aanbieder van verzekeringen van de Gemeente Amsterdam voor Amsterdamse ambtenaren. Behalve voor de stadsdelen, diensten, bedrijven en organisaties die aan de gemeente gelieerd zijn, biedt de VGA ook particulierde leven en pensioenverzekeringen voor de ambtenaren en hun gezinnen. De levensloopregelingen, spaarloonregelingen, lijfrentepolissen en uitvaartverzekeringen kunnen zonder tussenkomst van een tussenpersoon worden afgesloten.