De Onderlinge ‘s-Gravenhage

De Onderlinge ‘s-Gravenhage, zoals deze verzekeraar in de dagelijkse praktijk wordt genoemd is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij waar bij de “U.A.” staat voor “Uitgesloten Aansprakelijkheid”. Dit wil zeggen dat de deelnemers (oftewel de polishouders) wel delen in behaalde winsten maar niet in eventuele behaalde verliezen.

NB: De Onderlinge ‘s-Gravenhage is opgezet als een onderlinge waarborgmaatschappij wat betekent dat de verzekeringnemers automatisch deelnemers zijn in de winst van de maatschappij.