De Hoop

De Hoop N.V. is een levensverzekeringsmaatschappij die zich toespitst op het herverzekeren van medisch verhoogde risico’s bij levensverzekeringen. Deze herverzekering kan betrekking hebben op individuele en collectieve pensioens- en kapitaalverzekeringen.