Welk bedrag verzekeren?

U overweegt een levensverzekering. Het is belangrijk dat u zich gedegen laat informeren en dat u er voor zorgt dat al uw vragen beantwoord zijn voor u uw handtekening zet. Een van deze vragen zal ongetwijfeld zijn: “Welk bedrag moet ik verzekeren?”.

Om dit te kunnen beantwoorden stelt u zichzelf eerst onder meer de volgende vragen:

  • Waar sluit ik de verzekering voor af? Als oudedagsvoorziening, als voorziening voor nabestaanden, als kostendekking voor een uitvaart?
  • Met hoeveel wil ik mijn oudedagsinkomen aanvullen? Wat hebben mijn nabestaanden nodig om de huidige levensstandaard te behouden? En wat zal mijn uitvaart gaan kosten?

Maar hoe weet u nu of u 10.000 euro, 100.000 euro of misschien wel meer nodig zult hebben? Hoewel deze vraag zich niet direct op een simpele manier laat beantwoorden, kunt u voor uzelf wel vooraf een grove schatting maken:

  • Hiervoor begint u met het bepalen wat er ongeveer bekostigd moet worden: Hoeveel zou ik met mijn huidige oudedagsinkomen maandelijks tekort komen? Of aan welke financiĆ«le verplichtingen moeten mijn nabestaanden maandelijks voldoen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien? Wat zou de door mij gewenste uitvaart tegen die tijd ongeveer kosten?
  • Bepaal vervolgens wat u en/of uw nabestaanden uit eigen middelen/inkomen(s) zouden kunnen bekostigen.
  • Het verschil tussen de toekomstige kosten/doelen en uw eigen middelen geeft een indicatie van het bedrag dat u ten minste zou moeten verzekeren.

Let op:

Deze ‘berekening’ voorziet slechts in een grove schatting die u wellicht een allereerste indruk kan geven. In werkelijkheid is het bepalen van het te verzekeren bedrag een veel complexere aangelegenheid waarbij er rekening gehouden wordt met diverse factoren zoals uw wensen en doelen, uw inkomen, vermogen, bezittingen, gezinssamenstelling en eventuele risico’s alsmede fiscale factoren. De bovengenoemde methode is dan ook geenszins afdoende om uw definitieve keuze op de baseren. Iedere verzekeringnemer is uniek en geen enkele polis is geheel gelijk aan een ander. U doet er dan ook goed aan om u te allen tijde te laten adviseren door een financieel adviseur of een professionele verzekeringsagent. Hij of haar kan u helpen uw polis af te stemmen op uw unieke persoonlijke situatie.