Wat is universal-life verzekering?

Universal-life verzekeringen verschillen van andere levensverzekeringen doordat de hoogte van de overlijdensrisicodekking varieert.
De hoogte van de overlijdensrisicodekking daalt namelijk wanneer de hoogte van de opgebouwde waarde van de polis stijgt. Door het grotere opgebouwde kapitaal hoeft er namelijk minder uitgekeerd te worden bij voortijdig overlijden.
In het verlengde hiervan betekend dit tevens dat het beleggingsdeel van de premie toeneemt en de hoogte van de risicopremie juist daalt.