Wat is de ‘jaarruimte’?

Stel, u hebt in een jaar te minder dan het fiscaal maximaal toegestane aan pensioenrechten opgebouwd ten opzichte van het inkomen dat u in dat jaar hebt genoten.
Het bedrag dat u vanwege deze mindere opbouw aan pensioenrechten over het betreffende jaar aan lijfrentepremie mag aftrekken noemt men de ‘jaarruimte’.