Wat is Alimentatie Lijfrente?

Wanneer u in het levensonderhoud van een ex-partner / -echtgenoot moet voorzien ( bij een scheiding, duurzaam gescheiden leven of scheiding van tafel en bed) kunt u de betreffende uitkeringen in veel gevallen volledig aftrekken.
Alimentatieverplichtingen kunnen echter ook bij een verzekeraar worden ondergebracht in de vorm van een lijfrente uitkering, waarna de verzekeraar periodiek alimentatie betaald aan de begunstigde. De benodigde koopsom is in dit geval ook volledig aftrekbaar.
Om voor alimentatie lijfrente in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder:

  • De uitkering eindigt bij het overlijden van de begunstigde ex-echtgenoot
  • Wanneer u de koopsom heeft voldaan, dienen de uit te keren termijnen per direct in te gaan
  • De lijfrentedefinitie moet toepasbaar zijn op de betreffende lijfrente.
  • Indien gewenst kan op verzoek de lijfrente gekoppeld worden aan de oorspronkelijke alimentatieduur. In dit geval wordt toetsing aan de sterftekans achterwege gelaten.
  • Uiteraard dient de periodieke uitkering toe te komen aan de voormalig echtgenoot.