Wanneer vrijstelling KEW?

Wanneer u met uw Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kan het zijn dat de uiteindelijke uitkering belastingvrij is en u dus hiervoor een vrijstelling van de fiscus heeft.

De voorwaarden:

  • De uitkering van de kapitaalverzekering mag alleen gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek
  • De hoogst afgedragen premie mag maximaal 10 maal hoger zijn dan de laagst afgedragen premie

In de praktijk betekent dit vervolgens:

  • In het geval van overlijden van de verzekerde, of in het geval u ten minste 20 jaar premie hebt betaald, dan heeft u recht op een levenslange vrijstelling van ruim €145.000,-*.
  • In het geval van overlijden van de verzekerde, of in het geval u ‘slechts’ 15 jaar premie hebt betaald, dan heeft u recht op een levenslange vrijstelling van ruim €23.000,-*.
    *De precieze bedragen kunnen per jaar aan verandering onderhevig zijn. Voor de actuele gegevens die voor uw situatie van toepassing zijn verwijzen wij u graag door naar de belastingdienst of uw eigen belastingadviseur.

Let op:

  • De levenslange vrijstelling is qua bedrag aan een maximum gebonden
  • De genoemde bedragen gelden per fiscale partner
  • De levenslange vrijstelling geldt enkel voor de gemaximeerde bedragen. Komt het spaar- of beleggingsrendement boven het gemaximeerde bedrag uit, dan wordt de winst (het rentebestanddeel) belast in Box 1.
  • Wanneer u de eigenwoningschuld heeft afgelost met de uitkering, dan heeft u bij het aangaan van een nieuwe geldlening geen recht meer op hypotheekrenteaftrek van het afgeloste gedeelte van de lening.