Vrijstelling overlijdensrisico?

Hoewel een overlijdensrisicoverzekering standaard in Box 3 wordt belast, kan in sommige gevallen vrijstelling van toepassing zijn. In zo’n geval moet er aan de volgende criteria worden voldaan:

  • Het betreft een levensverzekering die alleen tot uitkering overgaat bij het overlijden van de verzekerde
  • De klant, de partner en/of bloed- danwel aanverwanten van de klant is/zijn de verzekerde(n)
  • Het kapitaal dat door de klant in box 3 met dergelijke verzekeringen is verzekerd, vermeerderd met het tegoed van kwalificerende uitvaartspaarrekeningen, niet boven een maximumbedrag per persoon uitkomt.

(NB: Aangezien deze maximumbedragen per jaar aan veranderingen onderhevig kunnen zijn verwijzen wij u hiervoor graag door naar de belastingdienst of uw eigen belastingadviseur.)