Fiscus en lijfrenteverzekering.

Wanneer het een lijfrenteverzekering betreft die qua voorwaarden voldoet aan Box 1 (inkomen uit werk en woning), dan zal deze ook als zodanig in Box 1 belast worden.
Er wordt vervolgens progressieve belasting toegepast op de termijnen van de lijfrenteverzekering die in dat jaar worden uitgekeerd.
Hierbij wordt uitgegaan van de uitkeringsdatum zoals vermeld in de polis.

In het geval de betreffende lijfrenteverzekering niet voldoet aan de voorwaarden van Box 1, dan valt de lijfrenteverzekering in Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen), waarmee de waarde van uw lijfrenteverzekering deel uitmaakt van uw rendementsgrondslag.
U betaald dan geen belasting over de uitkeringen maar jaarlijks 1,2% over de waarde van uw lijfrenteverzekering, gedurende de looptijd van deze verzekering.