Burgerlijke staat verandert

Wanneer u er alleen voor komt te staan door een scheiding of het overlijden van uw partner, dan is het zeker verstandig om uw financiële situatie opnieuw door te lichten, inclusief uw levensverzekeringspolis(sen) voor zover u die heeft.
Een dergelijke grote verandering waarbij u van een gezamenlijk huishouden naar een situatie als alleenstaande gaat, heeft namelijk invloed op vrijwel alle bepalende factoren en berekeningen binnen uw financiële plaatje.

Heb ik deze polis nog wel nodig?

Per slot van rekening worden veel levensverzekeringen afgesloten met als doel om uw directe naasten van financiële zekerheid te voorzien.
Als uw partner er niet meer is en u hebt geen kinderen, óf uw kinderen zijn volwassen en financieel onafhankelijk, dan heeft u uw levensverzekering wellicht niet meer nodig.
Maar is uw echtgenoot/echtgenote overleden en u blijft wel achter met kleine kinderen, dan kan het zijn dat u juist een levensverzekering moet afsluiten of dat u het verzekerde bedrag van uw bestaande levensverzekering juist moet verhogen.

Wie is de begunstigde van uw levensverzekering?

In veel gevallen wijzen verzekeringnemers hun partner aan als begunstigde voor de uitkering van hun levensverzekering. Is uw partner echter overleden of bent u gescheiden, dan moet u dit waarschijnlijk aanpassen. Doet u dit niet dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een rechter na uw overlijden beslist hoe de uiteindelijke uitkering verdeeld zal worden tussen uw kinderen en mogelijke andere erfgenamen.

In het geval van een scheiding waarbij u de zorg van de kinderen op u neemt, dient u rekening te houden met het scenario dat u komt te overlijden.
De kans is groot dat uw voormalige echtgenoot of echtgenote de zorg voor uw kinderen dan overneemt. Wellicht dat u zich er van wilt verzekeren dat de uitkering van uw levensverzekering geheel ten goede komt aan de opvoeding van uw kinderen. Hiervoor dient u dan mogelijk vooraf bepaalde regelingen te treffen.

Uw kinderen als begunstigden

Indien u besluit om uw kinderen als begunstigde van uw levensverzekering aan te wijzen, denk er dan goed over na hoe u dat doet.
Deze beslissing zal mede afhangen van de leeftijd van uw kinderen. Zijn zij nog minderjarig dan kunt u overwegen om het geld onder te brengen in een fonds.
Hiermee kunt u er voor zorgen dat zij het kapitaal op een gecontroleerde wijze uitgekeerd krijgen op een of meerdere momenten die u vooraf geschikt acht.

Uiteraard kunt u uw kinderen ook direct als begunstigde in uw polis opnemen.
Het is dan echter wel verstandig om ook rekening te houden met de (mogelijk toekomstige) situatie van uw kinderen;

  • Zijn zij alleenstaand of hebben zij een partner?
  • Zijn zij getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?
  • Wanneer uw kind op zijn of haar beurt gaat scheiden of is gescheiden, hoe wordt hun vermogen en inkomen dan verdeeld en wat betekent dit voor de uitkering die zij via uw levensverzekering ontvangen?
  • Mag uw kind dit geheel zelf houden of moet dit gedeeld worden met de ex-echtgenoot?
  • Wilt u wel dat het door u opgebouwde vermogen mogelijk deels wordt toegekend aan iemand die niet meer tot de familie behoord?

Professioneel advies

Hoe het ook zij, u doet er altijd verstandig aan om u bij dergelijke beslissingen te laten bijstaan door een of meerdere professionele adviseurs.
Denk hierbij niet alleen aan een assurantieadviseur, maar mogelijk ook aan een advocaat en een boekhouder of accountant, evenals (met het oog op uw testament) een notaris .
Zeker wanneer u plotseling voor grote bepalende veranderingen in uw leven staat en u belangrijke knopen moet doorhakken, laat u dan niet verleiden tot de doe-het-zelf methode.
De belangen zijn gewoonweg te groot, zeker als er kinderen in het spel zijn.