7 tips bij keuze verzekeraar

Verzekeringsmaatschappijen bestaan letterlijk in uiteenlopende ‘soorten en maten’.
Voor wat betreft de ‘soort’ heeft u een ruime keuze uit verzekeraars met verschillende producten voor diverse doelen en doelgroepen.
Maar ook qua ‘maat’ zijn de opties legio: de spelers op de Nederlandse verzekeringsmarkt variëren enorm als het gaat om de grootte van de maatschappij. Van kleine, regionale verenigingen en stichtingen die per jaar hoogstens een paar honderd verzekeringen verkopen, tot (onderdelen van) internationaal opererende instanties die miljoenen polissen in beheer hebben.

U hebt wellicht voor uzelf besloten dat u een levensverzekering wilt afsluiten. Maar waar? En bij wie? Welke verzekeringsmaatschappij past het beste bij u en uw doelen? Een aantal tips die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze:

 1. Speurwerk vooraf: Altijd een goed idee!
  Over het algemeen beschikken levensverzekeringsmaatschappijen over een goede financiële gezondheid. Desondanks is het altijd een goed idee om vooraf toch wat ‘speurwerk’ te verrichten. Zeker in (deze) tijden van financiële en economische turbulentie.
 2. Solvabiliteit van levensverzekeraars
  Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om over voldoende eigen kapitaal te beschikken waardoor risico’s voldoende zijn afgedekt en waarmee ze altijd aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Dit wordt ‘solvabiliteit’ genoemd. Let daarom altijd op de zogenaamde ‘solvabiliteitsratio’. De solvabiliteitsratio geeft als het ware de veiligheidsmarge aan die een verzekeraar hanteert. Wanneer de solvabiliteit van een verzekeringsmaatschappij precies voldoet aan de minimaal vereiste solvabiliteit, dan is de solvabiliteitsratio 100%. Een ratio die hoger is dan 100% geeft aan dat de verzekeraar een hogere veiligheidsmarge aanhoudt dan wettelijk verplicht is. Verzekeraars vermelden vaak hun solvabiliteitsratio op hun eigen website. NB: Gemiddeld hanteren verzekeraars een solvabiliteitsratio van 200%. Hoewel de financiële buffers door de economische crisis wel zijn aangetast, blijkt over het algemeen dat de solvabiliteit van verzekeraars nog ruim voldoende is.
 3. Verschil tussen levensverzekeraars en pensioenfondsen
  De financiële zekerheid die een pensioenfonds minimaal moet bieden noemt men ‘dekkingsgraad’. De Nederlandse Bank eist doorgaans een minimale dekkingsgraad van 105%, hetgeen aanzienlijk minder streng is dan de eisen die aan een levensverzekeraar worden gesteld. Bij een percentage onder de 105% is er sprake van ‘onderdekking’.
  Het verschil in wettelijke eisen betreffende de zekerheid komt voort uit het feit dat levensverzekeraars langlopende verplichtingen aangaan die contractueel worden vastgelegd. Dit in tegenstelling tot pensioenfondsen die indien noodzakelijk kunnen afzien van indexatie, premies tussentijds kunnen aanpassen en in het uiterste geval zelfs uitkeringen kunnen verlagen. 
 4. Kijk en vergelijk
  Zoek naar eerdere beoordelingen van verzekeringsmaatschappijen. Het kan een hulpmiddel zijn in de zoektocht naar de juiste verzekeraar: beoordelingen en vergelijkingsonderzoeken door onafhankelijke partijen. Denk hierbij onder meer aan consumentenorganisaties of vergelijkingswebsites. Let op: verschillende onderzoeken en vergelijkingen kunnen hun bevindingen verschillend weergeven. Wat bijvoorbeeld bij de een wordt weergegeven als AA kan elders gelijk staan aan A+.
  NB: Het bekijken van deze zogenaamde ‘ratings’ is slechts één van de factoren waarop u uw keuze zou kunnen baseren. Houd hierbij rekening dat de kwaliteit van de gegevens ook nogal uiteen kan lopen. Wordt er bijvoorbeeld alleen gekeken naar de tarieven, of ook naar andere zaken zoals de kosten en de algemene dienstverlening? Daarbij is er een groot verschil tussen de weergave van meningen/ervaringen en de weergave van officiële onderzoeksresultaten.Wanneer u gebruik maakt van dergelijke gegevens is het belangrijk dat u altijd blijft kijken naar het algehele plaatje. Een verzekeraar kan misschien qua premie uitkomen op ‘slechts’ een B+. Maar wanneer bijkomende kwaliteiten en diensten beter aansluiten op uw wensen, kan dit voor u mogelijk toch een betere keuze zijn dan de verzekeraar met premiebeoordeling A+.  
 5. Maken grootte en leeftijd het verschil?
  Grote verzekeringsmaatschappijen bestaan vaak al decennia lang en sommige dateren zelfs uit de negentiende eeuw. Wanneer een onderneming een dergelijke (zeer lange) historie kent, kan dit duiden op gedegen kennis betreffende de complexiteit van het verzekeringswezen, ervaring met het beheren en laten groeien van vermogen en een verleden waarin men veelvuldig (financiële) langetermijnverplichtingen is aangegaan. Verzekeringsinstanties die tevens internationaal gevestigd zijn beschikken wellicht over een nog ruimere kennis.Desondanks betekent dit uiteraard niet dat u niet hoeft te overwegen om zaken te doen met juist een kleine(re) verzekeraar. Er zijn namelijk ook kleine maatschappijen die al net zo lang, zo niet langer, meelopen in de branche. Kleine verzekeraars die als het aankomt op het voldoen aan langetermijnverplichtingen en het leveren van goede prestaties, zeker niet onder doen voor hun grote medespelers op de verzekeringsmarkt. Kleine verzekeraars kunnen er ook bewust voor gekozen hebben om klein te blijven en de beperkte omvang te compenseren met sterke lokale/regionale binding of sterke specialisatie in een branche of doelgroep.Ga voor uzelf dan ook na wat bij u past. Geeft u de voorkeur aan een grote sterke partij? Of gaat u liever in zee met een kleine regionaal opererende onderneming? Voelt u zich prettig bij een ambitieuze winstgerichte onderneming, of wordt u liever lid van een vereniging zonder winstoogmerk? Gaat het u voornamelijk om het uiteindelijke rendement, of spelen andere factoren ook een belangrijke rol?

   

 6. Klachten en slechte publiciteit?
  Probeer uit te vinden of er eerder klachten zijn ingediend tegen een verzekeraar, of dat de maatschappij die u op het oog hebt misschien op een andere manier negatief in de publiciteit is geweest. Indien u inderdaad een klacht of artikel tegen komt, ga dan na of er sprake is van eenmalig incident of van een structurele situatie. Is wellicht bekent hoe de verzekeraar het betreffende geval heeft afgehandeld?
  Wanneer u besluit om dergelijke gegevens mee te laten wegen in het maken van uw keuze, houd dan wel rekening met de objectiviteit van uw informatiebron(nen). Haal uw informatie bij voorkeur van onafhankelijke instanties zoals een officiële klachtencommissie. 

   

 7. Een professionele adviseur raadplegen
  Veel verzekeringnemers besluiten om hun verzekeringen af te sluiten via een professionele financieel adviseur of assurantietussenpersoon. En met goede reden. Bepalen wat en hoeveel u op welke manier wilt verzekeren is niet alleen een hele belangrijke beslissing; het is mogelijk ook een hele gecompliceerde overweging. Een gekwalificeerde tussenpersoon kan u bijstaan bij het analyseren van uw situatie, uw mogelijkheden en uw wensen. Op basis hiervan kan hij of zij een passend advies geven waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de algemene kennis over de verschillende maatschappijen, maar waarbij de adviseur ook eventuele eigen praktijkervaringen met verzekeraars kan meenemen in de aanbeveling.
  Let op: bij het raadplegen van een tussenpersoon is het verstandig om na te gaan of hij of zij werkelijk onafhankelijk is en voldoende aanbieders en producten met elkaar vergelijkt. Een adviseur die in dienst is van een verzekeringsmaatschappij zal wellicht een ander advies geven dan iemand die nergens aan gelieerd is.

Conclusie

De ‘juiste’ verzekeraar voor u is die maatschappij die producten, diensten en tarieven aanbiedt die aansluiten bij uw wensen, doelen, mogelijkheden en uiteraard uzelf. Kies in ieder geval voor een partij die een goede staat van dienst heeft voor wat betreft de klantenservice en die tevens over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen te voldoen wanneer het moment voor u of uw nabestaanden daar is.