Zelfstandig ondernemer

Een levensverzekering kan niet alleen een vangnet vormen voor uw nabestaanden, maar ook voor uw bedrijf. In het geval van uw overlijden of het onverhoopt wegvallen van een eventuele mede-eigenaar of cruciale werknemer.

De uitkering van een levensverzekering kan op zo’n moment op diverse manieren uitkomst bieden.
Zo kan het zijn dat u met uw zakenpartner(s) van te voren een koop-verkoop constructie overeen bent gekomen. In dit geval keert de levensverzekering uit aan de overgebleven partner(s). Hij of zij beschikt hierdoor over de financiële middelen om het “overgebleven” bedrijfsaandeel over te nemen van de erfgenamen van de overledene, tegen de vooraf afgesproken prijs.
Op deze manier kunt u zekerstellen dat de familie van de overledene de geldwaarde van het bedrijfsaandeel kan erven, en dat tegelijkertijd het bedrijf voortgezet kan worden door de overgebleven eigenaar of eigenaren.

Wanneer een cruciale werknemer plotseling wegvalt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.
Een uitkering geeft u in zo’n geval de benodigde financiële flexibiliteit om de situatie het hoofd te bieden.
NB: Deze constructie staat bekend als de zogenaamde “key-man verzekering” of “key-person verzekering” en wordt door diverse verzekeringsmaatschappijen in Nederland aangeboden.